Create issue ticket

11 Possible Causes for Gonionemus, vertens

 • Physalia Physalis Poisoning

  Something to look out for G. vertens has two adult body forms, like most jellyfish, which alternate in two generations.[whoi.edu] An invasive species from the Pacific Ocean, clinging jellyfish ( Gonionemus vertens ) may be increasing in Atlantic waters, in both numbers and in toxicity.[whoi.edu] “But the public has not yet been informed about the dangers of the G. vertens jellyfish, which are much smaller and here year-round.”[whoi.edu]

 • Borrelia Burgdorferi

  Proteinene er plassert på bakteriens overflate, hvor de kan komme i kontakt med verten.[tidsskriftet.no] B. burgdorferi øker sin evne til invasivitet ved å degradere oppløselige og uoppløselige komponenter av vertens ekstracellulære matriks ( 18 ).[tidsskriftet.no] Immunkomplekser kan også medvirke til å forandre vertens forsvarsmekanismer via defekt Fc-reseptor, slik at opsoniserte B. burgdorferi ikke kan fjernes av monocytter.[tidsskriftet.no]

  Missing: Gonionemus
 • Dicrocoelium Dendriticum

  De kjønnsmodne iktene i gallegangene hos endeverten legger embryonerte egg som føres ut av gallegangene og tarmen med vertens avføring.[vetinst.no]

  Missing: Gonionemus
 • Glioblastoma Multiforme

  Authors report a case of a 36-year-old man with "astrocytoma malignum in glioblastoma multiforme vertens" in the left frontal lobe.[ncbi.nlm.nih.gov]

  Missing: Gonionemus
 • Autoeczematisation

  Etiologi: Vertens respons på fungal infeksjon. Prognose: Remisjon når fungal infeksjon er behandlet.[quizlet.com]

  Missing: Gonionemus
 • Demeton Poisoning

  , Ethyl-guthion , Etrimfos , Eucalyptus oil , Fenchlorphos , Fenethacarb , Fenitrothion , Fenobucarb , Fensulfothion , Fenthion , Fonophos , Formothion , Furathiocarb , Gonionemus[wikidoc.org]

  Missing: vertens
 • Properdin Deficiency

  De resterende er reguleringsproteiner som er nødvendige for å beskytte verten mot systemets skadelige effekter.[sites.google.com] Defekter i reguleringsproteinene vil ofte føre til hyperfunksjon av systemet med de skadelige effekter det kan ha for verten.[sites.google.com]

  Missing: Gonionemus
 • Sea Sponge Sting

  First record of the invasive stinging medusa Gonionemus vertens in the southern hemisphere (Mar del Plata, Argentina). Lat. Am. J. Aquat.[mdpi.com] First record of the invasive stinging medusa Gonionemus vertens in the southern hemisphere (Mar del Plata, Argentina). Lat. Am. J. Aquat.[mdpi.com] […] marsupialis High High MS NA Inflammation Pain Cardiac complications Irukandji syndrome Muscular cramps Neurological complications NRF [ 7 , 22 , 25 , 34 , 41 ] Hydrozoa Gonionemus[mdpi.com]

 • Leri Pleonosteosis

  Cando os merozoitos se verten no sangue inva de n os glóbulos vermellos (fase eritrocítica), parasitándoos.[yumpu.com]

  Missing: Gonionemus
 • Leri's Pleonosteosis Syndrome

  Cando os merozoitos se verten no sangue inva de n os glóbulos vermellos (fase eritrocítica), parasitándoos.[yumpu.com]

  Missing: Gonionemus

Further symptoms