Create issue ticket

2 Possible Causes for Nordpol

  • Familial Angiolipomatosis

    Et flertall hydrogenkjerner preseserer med sin nordpol (N) i samme retning som B 0 («parallelle protoner») (til venstre) mens et mindretall preseserer med sin nordpol i motsatt[docplayer.me] Slike kjerner roterer om sin egen akse de har spinn og siden kjernen også er elektrisk ladet, fører spinnbevegelsen til at kjernen blir magnetisk som en dipol med en nordpol[docplayer.me]

  • Amelo-Onycho-Hypohidrotic Syndrome

    Den røde enden av kompassnålen med frastøte din magnet nordpol og tiltrekke magnet sydpol.[digidexo.com]

Further symptoms