Create issue ticket

2,640 Possible Causes for Wu, Yu,, Zhu

Show results in: Español

 • Influenza

  Ming Pan, Rongbao Gao, Qiang Lv, Shunhe Huang, Zhonghui Zhou, Lei Yang, Xiaodan Li, Xiang Zhao, Xiaohui Zou, Wenbin Tong, Suling Mao, Shumei Zou, Hong Bo, Xiaoping Zhu, Lei[doi.org] Friesen 2 , * , Gira Bhabha 1 , Ted Kwaks 2 , Mandy Jongeneelen 2 , Wenli Yu 1 , Carla Ophorst 2 , Freek Cox 2 , Hans J.W.M.[doi.org] Tong Wu, Charles Perrings, Ann Kinzig, James P. Collins, Ben A.[doi.org]

 • Acute Gastroenteritis

  Fu JG 1, 2 , Shi C 3 , Xu C 4 , Lin Q 5 , Zhang J 6 , Yi QH 7 , Zhang J 8 , Bao CJ 2 , Huo X 2 , Zhu YF 4 , Ai J 2 , Xing Z 1, 9 .[ncbi.nlm.nih.gov] Li J 1 , Zhang T 1 , Cai K 1 , Jiang Y 1 , Guan X 1 , Zhan J 1 , Zou W 1 , Yang Z 1 , Xing X 1 , Wu Y 1 , Song Y 2 , Yu X 3 , Xu J 4 .[ncbi.nlm.nih.gov] Huang XY 1, 2 , Su J 1 , Lu QC 3 , Li SZ 3 , Zhao JY 1, 2 , Li ML 1 , Li Y 1, 2 , Shen XJ 1 , Zhang BF 1, 2 , Wang HF 1 , Mu YJ 1, 2 , Wu SY 4 , Du YH 1, 2 , Liu LC 5, 6 ,[ncbi.nlm.nih.gov]

 • Viral Lower Respiratory Infection

  Huang G, Yu D, Mao N, Zhu Z, Zhang H, et al. (2013) Viral Etiology of Acute Respiratory Infection in Gansu Province, China, 2011. PLoS One 8: e64254.[journals.plos.org] Li R, Zhu J, Xie Z, Liao G, Liu J, Chen MR, et al.[ijcancerprevention.com] Sundaram MA, Talbot HK, Zhu Y, et al. Vitamin D is not associated with serologic response to influenza vaccine in adults over 50 years old. Vaccine 2013;31:2057-61.[vitamindcouncil.org]

 • Urinary Tract Infection

  CrossRef Google Scholar Zhu, Zhiling Wang, Ziping Li, Siheng and Yuan, Xun 2019. Antimicrobial strategies for urinary catheters .[dx.doi.org] New Results , Harinder Singh , Weizhong Li , Kelvin Moncera , Manolito Torralba , Yanbao Yu , Oriol Manuel , William Biggs , J.[biorxiv.org] Chen, Liu, Yu, Wu, and W.-T. Chen. Analysis and interpretation of data : Lee. Drafting of the manuscript : Wang, N.-C. Chen, Liu, Yu, Wu, W.-T. Chen, and S.-C. Chen.[doi.org]

 • Sinusitis

  Ling-Hong Zhou, Xuan Wang, Rui-Ying Wang, Hua-Zhen Zhao, Ying-Kui Jiang, Jia-Hui Cheng, Li-Ping Huang, Zhong-Qing Chen, De-Hui Wang and Li-Ping Zhu , Entities of Chronic and[doi.org] Hai-Hong Chen, Xiang Liu, Chao Ni, Yin-Ping Lu, Gao-Yun Xiong, Yu-Yu Lu and Shen-Qing Wang , Bacterial biofilms in chronic rhinosinusitis and their relationship with inflammation[doi.org] Chung-Yen Huang, Ronan W Hsieh, Hung-Teng Yen, Tzu-Chun Hsu, Chun-Yu Chen, Yee-Chun Chen and Chien‐Chang Lee , Short course versus long course antibiotics in osteomyelitis[www3.interscience.wiley.com]

 • Dementia

  Ding K1, Tarumi T1,2, Zhu DC3, Tseng BY4,2, Thomas BP5, Turner M2, Repshas J2, Kerwin DR6, Womack KB1,7, Lu H5, Cullum CM1,7, Zhang R1,4,2.[dementiatoday.com] Dai, Zhengjia Lin, Qixiang Li, Tao Wang, Xiao Yuan, Huishu Yu, Xin He, Yong and Wang, Huali 2019.[doi.org] Wang YC 1, 2, 3 , Tai PA 4 , Poly TN 1, 3 , Islam MM 1, 3 , Yang HC 1, 4 , Wu CC 1, 3 , Li YJ 1, 3, 5, 6 .[ncbi.nlm.nih.gov]

 • Sunburn

  Ryusuke ONO, Taro MASAKI, Siphora DIEN, Xijun YU, Atsushi FUKUNAGA, Junji YODOI and Chikako NISHIGORI , Suppressive effect of recombinant human thioredoxin on ultraviolet[doi.org] Br J Dermatol 146(Suppl. 61):34–37 CrossRef Google Scholar Roseman KD, Gardiner J, Swanson GM, Mullan P, Zhu Z (1995) Use of skin-cancer prevention strategies among farmers[doi.org] Wu S, Han J, Laden F.[greatist.com]

 • Osteoporosis

  Amugongo, Wei Yao, Junjing Jia, Weiwei Dai, Yu-An E. Lay, Li Jiang, Danielle Harvey, Elizabeth A. Zimmermann, Eric Schaible, Neil Dave, Robert O. Ritchie, Donald B.[doi.org] PubMed Central PubMed Google Scholar Zhang YP, Liu YZ, Guo Y, Liu XG, Xu XH, Guo YF, Chen Y, Zhang F, Pan F, Zhu XZ, Deng HW: Pathway-based association analyses identified[doi.org] Wu 1 A. T. Hsu 2 R. S. Yang 3 J. S. Lai 4 1.[dx.doi.org]

 • Acute Bronchitis

  Jackson LA, Neuzil KM, Yu O, Benson P, Barlow WE, Adams AL, Hanson CA, Mahoney LD, Shay DK, Thompson WW.[ajrccm.atsjournals.org] Jiang L, Li K, Wu T. Chinese medicinal herbs for acute bronchitis . Cochrane Database Syst Rev . 2012;2:CD004560. 49. Hróbjartsson A, Gøtzsche PC.[journals.lww.com] Tao X, Hong CJ, Yu S, Chen B, Zhu H, Yang M. Priority among air pollution factors for preventing chronic obstructive pulmonary disease in Shanghai.[ajrccm.atsjournals.org]

 • Rhizoma Pinelliae

  For ‎ Pagina 147 - (Dang Shen), Rhizoma Atractylodis Macrocephalae (Bai Zhu), and Sclerotium Poriae Cocos (Fu Ling).[books.google.ro] (Hai Zao Yu Hu Tang) Contraindicated in cough due to deficiency Yin, bleeding, damage to fluids.[miamiacupuntura.com] جدول المحتويات المحتويات The Combinations 15 Chuan Xiong Dang Gui 50 Da Zao Sheng Jiang 57 Dang Gui Huang Qi 63 Du Huo Qiang Huo 69 Fu Xiao Mai Ma Huang Gen 75 Gan Jiang Wu[books.google.com]