Create issue ticket

5 Possible Causes for aksion

 • ACys Amyloidosis

  Gjatë një konference për gazetarë, zoti Santos tha se i ka thënë zëvendëspresidentit Pence, se Shtetet e Bashkuara as që duhet të mendojnë për ndonjë aksion ushtarak në Venezuelë[rapitful.blogspot.fr] Trump ka deklaruar se ushtria e Shteteve të Bashkuara është e gatshme dhe i ka tërhequr vërejtjen liderit, Kim Jong Un, se ai "do të dëshpërohej shpejt" nëse ndërmerr ndonjë aksion[rapitful.blogspot.fr]

 • MEDNIK Syndrome

  […] aires, ais, akel, aker, aki, akis, akles, akme, akne, ako, akon, akord, akorden, akorder, akorin, akril, akrilen, akrilo, akrolein, akron, akronim, aksel, aksilen, aksiom, aksion[imeinpriimek.com] […] akriltop, akrolein, akromat, akromatin, akromialen, akron, akronim, akronimen, aksa, aksamit, aksamiten, aksel, aksetil, aksialen, aksila, aksilaren, aksilen, aksinela, aksiom, aksion[imeinpriimek.com]

 • Cerebellar Ataxia Type Cayman

  "Politikbërësit evropianë munden dhe duhet të ndërmarrin aksion të përbashkët për pa zbuluar, kufizuar dhe kundërshtuar përpjekjen e Rusisë për ta përdorë levën ekonomike[rapitful.blogspot.com.es]

 • DHRD

  […] dhe paralajmëron një aksion (njeriu ose do të provojë të ikë, ose të përleshet, ose, fundja, të pajtohet me dinosuarin).[rapitful.blogspot.de]

 • Familial Febrile Seizures 1

  Është njësoj e rëndësishme që të ndërmerret aksion i shpejtë, për të parandaluar disa prej këtyre problemeve, nëse ato nuk kanë qenë të pranishme në kohën e pranimit në spital[docplayer.com.br]

Further symptoms