Create issue ticket

74 Possible Causes for använda

 • Protrusio Acetabuli

  Det är hur som helst mycket sannolikt (och oavsett vilken typ av protes som ska användas, ytersättning eller en konventionell höftprotes) att även en ”bonegraft” behövs för[resurfacingscan.be]

 • Erysipeloid

  Vid Pc-allergi kan erytromycin och/eller rifampicin användas.[medicinbasen.se] Annan antibiotika är tetracykliner eller ciprofloxacin Profylax Allmänt : Vid uppskärning av kött eller fisk bör handskar användas.[medicinbasen.se] Vid skärskador bör desinfektion användas Vaccin : Saknas FÖRLOPP OCH PROGNOS Förlopp Läker vanligtvis spontant inom 3-4 veckor Prognos Prognosen är vanligtvis god Referenser[medicinbasen.se]

 • Usher Syndrome Type 2A

  \ TFR2 \ SLC40A1 \ Hjärtarrytmi \ HLH \ Ho Provtagningsanvisning Rör el. motsv 4 ml EDTA-rör Provtagning 4 ml EDTA-rör med blod Om annat provmaterial än EDTA-blod önskas användas[sahlgrenska.se] Innan kokleaimplantatet kan användas programmeras processorn individuellt för varje användare.[socialstyrelsen.se] Att spola hörselgången med vatten av olika temperatur (kaloriskt prov), som normalt ger nystagmus, är en annan diagnosmetod som kan användas för lite äldre barn och vuxna.[socialstyrelsen.se]

 • Sickle Cell - Beta - Thalassemia

  […] blodsjukdom, inklusive anemi, talassemi eller sicklecellanemi ro dacă prezentaţi tulburări ale sângelui, inclusiv anemie (număr mic de celule sanguine roşii sv Aranesp ska användas[ro.glosbe.com] […] fetală) şi pentru persoanele al căror sistem imunitar este deprimat sau care suferă de anumite forme de anemie (de exemplu siclemie sau anemie hemolitică sv f Nespo ska användas[ro.glosbe.com] […] angularea, fibroza corpului cavernos sau boala Peyronie) sau la cei cu afecţiuni predispozante la priapism (cum sunt siclemia , mielomul multiplu sau leucemia sv f Nespo ska användas[ro.glosbe.com]

 • Radiation Exposure-Related Interstitial Lung Disease

  30 miljoner vuxna i Europa. it L'incidenza delle pneumopatie croniche ostruttive è correlata al fumo, e colpisce dai 20 ai 30 milioni di adulti in Europa. sv IntronA ska användas[it.glosbe.com] […] come quelli con una anamnesi positiva di malattie polmonari (ad es. malattia ostruttiva polmonare cronica) o diabete mellito facile alle chetoacidosi sv GANFORT bör inte användas[it.glosbe.com]

 • Mediastinal Bronchogenic Cyst

  Dessa snitt är inte nödvändiga om lungorna inte skall användas som livsmedel. it La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio[it.glosbe.com] Dessa snitt är dock inte nödvändiga om lungorna inte skall användas som livsmedel. it La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio[it.glosbe.com] […] huvudgrenar skall öppnas med längssnitt och lungorna skall anskäras vinkelrätt över diafragmalobernas sista tredjedel; dessa snitt är endast nödvändiga om lungorna skall användas[it.glosbe.com]

 • Oculocutaneous Albinism Type 5

  För att motverka ljuskänsligheten kan man använda solglasögon eller speciella så kallade fotokromatiska glas.[socialstyrelsen.se] Kläder som skyddar mot solljus, till exempel långbyxor, skjorta med lång ärm och solhatt, ska användas, liksom solkräm med hög solskyddsfaktor.[socialstyrelsen.se] De som har en synskada behöver synhabilitering för att få hjälp att använda sin synförmåga eller lära sig tekniker som kompenserar för synskadan.[socialstyrelsen.se]

 • Usher Syndrome Type 2

  \ TFR2 \ SLC40A1 \ Hjärtarrytmi \ HLH \ Ho Provtagningsanvisning Rör el. motsv 4 ml EDTA-rör Provtagning 4 ml EDTA-rör med blod Om annat provmaterial än EDTA-blod önskas användas[sahlgrenska.se] Innan kokleaimplantatet kan användas programmeras processorn individuellt för varje användare.[socialstyrelsen.se] Att spola hörselgången med vatten av olika temperatur (kaloriskt prov), som normalt ger nystagmus, är en annan diagnosmetod som kan användas för lite äldre barn och vuxna.[socialstyrelsen.se]

 • Age-Related Macular Degeneration 13

  […] solamente por oftalmólogos que tengan experiencia en el tratamiento de pacientes con degeneración macular asociada a la edad o con miopía patológica sv Visudyne får enbart användas[sv.glosbe.com] […] åldersrelaterade makuladegeneration es Retaane se iba a utilizar para tratar a pacientes con la forma húmeda de degeneración macular asociada a la edad sv Retaane var tänkt att användas[sv.glosbe.com]

 • Melanoma-Astrocytoma Syndrome

  Dispozitive destinate a fi utilizate pentru markerii cancerului și a tumorilor benigne , cu excepția dispozitivelor pentru teste genetice umane sv Produkter avsedda att användas[ro.glosbe.com] […] riktlinjerna för postmenopausala kvinnor (se avsnitt ro Alte dispozitive destinate a fi utilizate pentru markerii cancerului și a tumorilor benigne sv Övriga produkter avsedda att användas[ro.glosbe.com]

Further symptoms