Create issue ticket

26 Possible Causes for hongxing

 • Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia Type 2

  Qianting Zhang, Mu Xiao, Shuchen Gu, Yongxian Xu, Ting Liu, Hao Li, Yi Yu, Lan Qin, Yezhang Zhu, Fenfang Chen, Yulong Wang, Chen Ding, Hongxing Wu, Hongbin Ji, Zhe Chen, Youli[doi.org]

 • Trichosanthes Kirilowii

  Chinese Journal of Chromatography, 2017, 35(4): 453-457. [10] WU Hongxing, ZHENG Aini, SU Caoyin, YU Nuojun, LI Ning.[chrom-china.com]

 • Adenoviridae

  Fredrik Granberg, Catharina Svensson, Ulf Pettersson and Hongxing Zhao , Adenovirus-induced alterations in host cell gene expression prior to the onset of viral gene expression[doi.org]

 • Anti-NMDA Receptor Encephalitis

  Ailiang Miao, Mingyang Du, Lingling Wang, Jianqing Ge, Hengdong Lu, Haiyan Xu, Hongxing Liu, Chuanyong Yu, Caiyun Wu, Yuan Gao, Jintao Sun, Qi Shi and Xiaoshan Wang , Analysis[doi.org]

 • Adenovirus

  Fredrik Granberg, Catharina Svensson, Ulf Pettersson and Hongxing Zhao , Adenovirus-induced alterations in host cell gene expression prior to the onset of viral gene expression[dx.doi.org]

 • Mycoplasma Penetrans

  ZHOU JIE, WANG YUXUE, XIONG YUFANG, WANG HONGXING, FENG YOUMEI, and CHEN JUAN.[doi.org]

 • Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia

  Qianting Zhang, Mu Xiao, Shuchen Gu, Yongxian Xu, Ting Liu, Hao Li, Yi Yu, Lan Qin, Yezhang Zhu, Fenfang Chen, Yulong Wang, Chen Ding, Hongxing Wu, Hongbin Ji, Zhe Chen, Youli[doi.org]

 • Ephedra

  Zhan Yu, Meng Cui, Cunyu Yan, Fengrui Song, Zhiqiang Liu, Shuying Liu, Guo Zhang and Hongxing Zhang , Gas‐phase chiral discrimination of ephedrine and pseudoephedrine associated[doi.org]

 • Epilepsy

  Ailiang Miao, Yingxin Wang, Jing Xiang, Qianqian Liu, Qiqi Chen, Wenchao Qiu, Hongxing Liu, Lu Tang, Yuan Gao, Caiyun Wu, Yuanwen Yu, Jintao Sun, Wenwen Jiang, Qi Shi, Tingting[doi.org] Lu Tang, Jing Xiang, Shuyang Huang, Ailiang Miao, Huaiting Ge, Hongxing Liu, Di Wu, Qingshan Guan, Ting Wu, Qiqi Chen, Lu Yang, Xiaopeng Lu, Zheng Hu and Xiaoshan Wang , Neuromagnetic[doi.org]

 • Panax Ginseng

  Hongxing Xiao and Dr. Yuezhi Pan for providing the wild P. ginseng samples and related Panax species.[bioone.org]

Further symptoms