Create issue ticket

12 Possible Causes for lizhen

 • Dyschromatosis Universalis Hereditaria 1

  Zhi-Qiang Wang, Lizhen Si, Quan Tang, Debao Lin, Zhangjie Fu, Jing Zhang, Bin Cui, Yufei Zhu, Xianghua Kong, Min Deng, Yu Xia, Heng Xu, Weidong Le, Landian Hu and Xiangyin[doi.org]

 • Dyschromatosis Universalis Hereditaria

  Zhi-Qiang Wang, Lizhen Si, Quan Tang, Debao Lin, Zhangjie Fu, Jing Zhang, Bin Cui, Yufei Zhu, Xianghua Kong, Min Deng, Yu Xia, Heng Xu, Weidong Le, Landian Hu and Xiangyin[doi.org]

 • Pleomorphic Adenoma

  Honghai Fu, Jun Wang, Lizhen Wang, Zhiyuan Zhang and Yue He , Pleomorphic adenoma of the salivary glands in children and adolescents , Journal of Pediatric Surgery , 47 ,[doi.org]

 • Dyschromatosis symmetrica hereditaria

  Pochat Intravascularly disseminated cutaneous angiosarcoma arising in a non-irradiated lymphatic-venous malformation mimicking intravascular lymphoma (p.557-8) Chen Hua , Lizhen[jle.com]

 • Hemifacial Spasm

  Libin Xiao, Yougui Pan, Xiaolong Zhang, Yong Hu, Li Cai, Zhiyu Nie, Lizhen Pan, Bing Li, Yijing He and Lingjing Jin , Facial asymmetry in patients with hemifacial spasm before[doi.org]

 • Permethrin

  Jie Song, Linlin Qiao, Lizhen Ji, Baixiang Ren, Yongyuan Hu, Ruibin Zhao and Zongming Ren , Toxic responses of zebrafish (Danio rerio) to thallium and deltamethrin characterized[doi.org]

 • Alcoholic Fatty Liver

  Haiying Zhang, Li Xue, Lizhen Chen, Shunshun Jiang, Yongning Xin and Shiying Xuan , A Meta-Analysis of the Association Between the I148M Variant of Patatin-Like Phospholipase[dx.doi.org]

 • Irrigation

  South-to-North Water Diversion Project in China Yong Zhao , Yongnan Zhu , Zhaohui Lin , Jianhua Wang , Guohua He , Haihong Li , Lei Li , Hao Wang , Shan Jiang , Fan He , Jiaqi Zhai , Lizhen[nature.com]

 • Mycobacterium Tuberculosis

  Jian Gao, Guochao Liao, Lizhen Wang and Zhongwu Guo , Synthesis of a Miniature Lipoarabinomannan , Organic Letters , 16 , 3 , (988) , (2014) .[doi.org] Lizhen Wang, Shaojie Feng, Lian An, Guofeng Gu and Zhongwu Guo , Synthetic and Immunological Studies of Mycobacterial Lipoarabinomannan Oligosaccharides and Their Protein[doi.org] Lizhen Wang, Shaojie Feng, Subo Wang, Hui Li, Zhongwu Guo and Guofeng Gu , Synthesis and Immunological Comparison of Differently Linked Lipoarabinomannan Oligosaccharide–Monophosphoryl[doi.org]

 • Low Back Pain

  Sicong Wang, Lizhen Wang, Yawei Wang, Chengfei Du, Ming Zhang and Yubo Fan , Biomechanical analysis of combining head-down tilt traction with vibration for different grades[doi.org]

Further symptoms