Question 1 of 10

  2 Possible Causes for Lunula Unguis in USA

  • Thallium Poisoning
   Lunula Unguis
  • Leontiasis Ossium

   unguis obłączek (obrąbek) naskórkowy paznokcia lunulae valvularum aortae obłączki płatkowe (pólksiężycowate) zastawek aorty lunulae valvularum semilunarium obłączki płatków[poczciarz.home.pl] […] kości półksiężycowatej nadgarstka (choroba Kienbocka) lunatotriquetrus, -a, -urn półksiężyco-wato-trójgranny lunatus, -a, -um półksiężycowaty lunula, -ae f obłączek, łąkotka lunula[poczciarz.home.pl]

  Further symptoms

  Similar symptoms