Create issue ticket

1 Possible Causes for organizować

  • Satyriasis

    Dochodzi do utraty kontroli nad własnym zachowaniem, a ciągła potrzeba seksu zaczyna organizować życie. Na tym etapie uzależniony/a zaniedbuje swoje podstawowe potrzeby.[psychologiazycia.com]

Further symptoms