Create issue ticket

3,554 Possible Causes for shen

 • Acute Gastroenteritis

  Huang XY 1, 2 , Su J 1 , Lu QC 3 , Li SZ 3 , Zhao JY 1, 2 , Li ML 1 , Li Y 1, 2 , Shen XJ 1 , Zhang BF 1, 2 , Wang HF 1 , Mu YJ 1, 2 , Wu SY 4 , Du YH 1, 2 , Liu LC 5, 6 ,[ncbi.nlm.nih.gov] ., Shen, K., Lindell, A. T., Wirgart, B. Z. & Johansen, K. ( 2006 ; ).[jmm.microbiologyresearch.org]

 • Influenza

  Eswar N, Webb B, Marti-Renom MA, Madhusudhan MS, Eramian D, Shen MY, Pieper U, Sali A (2007) Comparative protein structure modeling using MODELLER.[doi.org] Xuefei Shen, Jonas Söderholm, Feng Lin, Gary Kobinger, Alexander Bello, Derek A. Gregg, Kate E. Broderick and Niranjan Y.[doi.org] Chuan-Liang Kao, Ta-Chien Chan, Chu-Han Tsai, Kuan-Ying Chu, Shu-Fang Chuang, Chang-Chun Lee, Zheng-Rong Tiger Li, Ko-Wen Wu, Luan-Yin Chang, Yea-Huei Shen, Li-Min Huang,[doi.org]

 • Urinary Tract Infection

  Nature Reviews Urology (2019) Different rearing conditions alter gut microbiota composition and host physiology in Shaoxing ducks Shumei Wang , Li Chen , Maozhang He , Junda Shen[doi.org]

 • Sinusitis

  Hai-Hong Chen, Xiang Liu, Chao Ni, Yin-Ping Lu, Gao-Yun Xiong, Yu-Yu Lu and Shen-Qing Wang , Bacterial biofilms in chronic rhinosinusitis and their relationship with inflammation[doi.org]

 • Sunburn

  Rosen, Hua Shen, Richard J. Cook and Dafna D.[doi.org] Pei-Ling Lee, Bo-Chia Chen, Ganesh Gollavelli, Sin-Yu Shen, Yu-Sheng Yin, Shiu-Ling Lei, Cian-Ling Jhang, Woan-Ruoh Lee and Yong-Chien Ling , Development and validation of[doi.org] Shen, V. Seshan, Q. Mo, A. Heguy, et al.[web.archive.org]

 • Dementia

  Sun Jung Kim, Jay Shen, Eunjeong Ko, Pearl Kim, Yong-Jae Lee, Jae Hoon Lee, Xibei Liu, Johnson Ukken, Mutsumi Kioka and Ji Won Yoo , Life-Sustaining Procedures, Palliative[doi.org] Reina Okitsu, Koh Iwasaki, Yasutake Monma, Shin Takayama, Soichiro Kaneko, Gungfan Shen, Masashi Watanabe, Tetsuharu Kamiya, Ayane Matsuda, Akiko Kikuchi, Satomi Takahashi[doi.org] Lihong Duan, Meng Li, Chunbao Wang, Qingmei Wang, Quanquan Liu, Wanfeng Shang, Yajin Shen, Zhuohua Lin, Tongyang Sun, Daping Quan and Zhengzhi Wu , Study on synthesis and[doi.org]

 • Pneumonia

  Zara Hoare , clinical research fellow of the University of Nottingham ([email protected]) 1 , Wei Shen Lim , consultant in general and respiratory medicine 1 Department[bmj.com]

 • Osteoporosis

  Liu YJ, Shen H, Xiao P, Xiong DH, Li LH, Recker RR, Deng HW (2006) Molecular genetics of gene identification for osteoporosis: a 2004 update.[doi.org] PLoS Comput Biol. 2010, 6: e1000991- PubMed Central PubMed Google Scholar Qiu C, Papasian CJ, Deng HW, Shen H: Genetics of osteoporotic fracture.[doi.org] Y, Chen H, Liu L, Mo X, Shen Y, Fu Q, Yu Y.[web.archive.org]

 • Endocrine Dysfunction

  .; Shen, W. T.; Duh, Q.-Y. (2 January 2013). "Pheochromocytoma Crisis Is Not a Surgical Emergency".[en.wikipedia.org]

 • Idiopathic Pulmonary Fibrosis

  , Rose CE , Rosen GD , Rubin AS , Russell T , Russell DW , Ryu JH , Salazar Oré DJ , Sanchez J , Schaumberg T , Scholand MB , Schwarz YA , Selman Lama ME , Serisier D , Shen[ncbi.nlm.nih.gov]

Further symptoms