Create issue ticket

2,041 Possible Causes for TAO

 • Influenza

  Liu, Heng Yuan, Minghong Zhang, Daqing Wang, Zumao Li, Wei Zhao, Maoli Ma, Yaqiang Li, Tianshu Li, Huiping Yang, Jianan Xu, Lijun Zhou, Xingyu Zhou, Wei Tang, Ying Song, Tao[doi.org] Tong S, Li Y, Rivailler P, Conrardy C, Castillo DA, Chen LM, Recuenco S, Ellison JA, Davis CT, York IA, Turmelle AS, Moran D, Rogers S, Shi M, Tao Y, Weil MR, Tang K, Rowe[doi.org] Virology (2019) Low Pathogenic Avian Influenza A (H5N7) Virus Isolated from a Domestic Duck in Dongting Lake Wetland of China, 2016 Liping Ma , Haizhou Liu , Runkun Wang , Tao[doi.org]

 • Urinary Tract Infection

  Different rearing conditions alter gut microbiota composition and host physiology in Shaoxing ducks Shumei Wang , Li Chen , Maozhang He , Junda Shen , Guoqin Li , Zhengrong Tao[doi.org]

 • Acute Bronchitis

  Tao X, Hong CJ, Yu S, Chen B, Zhu H, Yang M. Priority among air pollution factors for preventing chronic obstructive pulmonary disease in Shanghai.[ajrccm.atsjournals.org]

 • Dementia

  Dai, Zhengjia Lin, Qixiang Li, Tao Wang, Xiao Yuan, Huishu Yu, Xin He, Yong and Wang, Huali 2019.[doi.org] Lili Cui, Yujie Cai, Wanwen Cheng, Gen Liu, Jianghao Zhao, Hao Cao, Hua Tao, Yan Wang, Mingkang Yin, Tingting Liu, Yu Liu, Pengru Huang, Zhou Liu, Keshen Li and Bin Zhao ,[doi.org] Weilin Liu, Peiyuan Zhuo, Long Li, Hao Jin, Bingbing Lin, Yingzheng Zhang, Shengxiang Liang, Jie Wu, Jia Huang, Zhifu Wang, Ruhui Lin, Lidian Chen and Jing Tao , Activation[doi.org]

 • Osteoporosis

  Ya-Kang Wang, Si-Qing Qin, Tao Ma, Wei Song, Ren-Qi Jiang, Jian-Bin Guo, Kun Li and Yu-Min Zhang , Effects of teriparatide versus alendronate for treatment of postmenopausal[doi.org] Bauer DC, Browner WS, Cauley JA, Orwoll ES, Scott JC, Black DM, Tao JL, Cummings SR (1993) Factors associated with appendicular bone mass in older women.[doi.org] PubMed Google Scholar Zhao L, Cui B, Liu JM, Zhang MJ, Zhao HY, Sun LH, Tao B, Zhang LZ, Ning G: Interactions of osteoporosis candidate genes for age at menarche, age at natural[doi.org]

 • Infectious Mononucleosis

  Long, Tao Dong, Hilton C. Whittle, Alan B. Rickinson, Sarah L. Rowland-Jones, Andrew D. Hislop, Katie L.[dx.doi.org] Tao, Q., G. Srivastava, A. C. Chan, L. P. Chung, S. L. Loke, and F. C. Ho. 1995 .[doi.org] Chunrong Tao, Steve Simpson, Bruce V Taylor and Ingrid van der Mei , Association between human herpesvirus & human endogenous retrovirus and MS onset & progression , Journal[dx.doi.org]

 • Thromboangiitis Obliterans

  (Also known as/Synonyms) Buerger Disease Presenile Gangrene TAO (Thromboangiitis Obliterans) What are Thromboangiitis Obliterans?[dovemed.com] Abstract To determine the role of endothelial progenitor cells (EPCs) in the pathogenesis of thromboangiitis obliterans (TAO), EPC numbers and colony-forming units, migratory[ncbi.nlm.nih.gov] […] in smokers with TAO remains high; among those who continue to smoke Additional and Relevant Useful Information for Thromboangiitis Obliterans: Thromboangiitis Obliterans[dovemed.com]

 • Raynaud Phenomenon

  TAO, thromboangiitis obliterans.[clinicalgate.com] Raynaud's phenomenon may be caused by any form of narrowing arterial disease, such as ATHEROSCLEROSIS , Buerger's disease ( THROMBOANGIITIS OBLITERANS ), EMBOLISM , THROMBOSIS[medical-dictionary.thefreedictionary.com] ., drug-induced RS), that associated with thromboangiitis obliterans and with occupational vibration exposure.[academic.oup.com]

 • Idiopathic Pulmonary Fibrosis

  Pengzhen Sheng, Mengying Huang, Xinhua Liu, Yujiao Wei, Lin Zhao, Shengxiang Miao, Jiahe Mao, Kai Huang, Shaoyan Gao, Ning Liu, Min Qi, Tongtong Liu, Shuanglin Qin, Luqing Wei, Tao[doi.org]

 • Acrocyanosis

  Fingers may be puffy, but trophic changes do not occur. div class 'tao-gold-member' Jul 1, 2016 Posted by admin in CARDIOLOGY Comments Off on Acrocyanosis[thoracickey.com] Buerger's disease (Thromboangiitis obliterans): a diagnostic challenge.[explainmedicine.com] obliterans [Buerger's disease] I73.8 Other specified peripheral vascular diseases I73.89 Other specified peripheral vascular diseases I73.9 Peripheral vascular disease, unspecified[icd10data.com]

Further symptoms