Create issue ticket

187 Possible Causes for tomohiro

 • Hematopoietic Stem Cell Transplantation

  , MD § ; Sasahara, Yoji, MD ; Watanabe, Kenichiro, MD * ; Ozawa, Yukiyasu, MD ¶ ; Hashii, Yoshiko, MD # ; Kurosawa, Hidemitsu, MD ** ; Nonoyama, Shigeaki, MD †† ; Morio, Tomohiro[journals.lww.com]

 • Cerebrotendinous Xanthomatosis

  Sasamura, Satoru Akazawa, Ai Haraguchi, Ichiro Horie, Takao Ando, Norio Abiru, Hajime Takei, Hiroshi Nittono, Mizuho Une, Takao Kurosawa, Tsuyoshi Murai, Hiromu Naruse, Tomohiro[diseaseinfosearch.org]

 • Extraskeletal Myxoid Chondrosarcoma

  Koichi Ogura Tomohiro Fujiwara Yasuo Beppu Hirokazu Chuman Akihiko Yoshida Hirotaka Kawano Akira Kawai Orthopaedic Surgery First Online: 08 June 2012 604 Downloads 15 Citations[link.springer.com] Chest 108(1):281–282 PubMed CrossRef Google Scholar Copyright information Authors and Affiliations Koichi Ogura 1 3 Tomohiro Fujiwara 1 Yasuo Beppu 1 Hirokazu Chuman 1 Akihiko[link.springer.com]

 • Occlusion of the Ophthalmic Artery

  Lobular Structure of the Choriocapillaris in a Patient with Ophthalmic Artery Occlusion Fujiwara, Toshiyuki; Iida, Tomohiro; Kanda, Naotaka 2007-12-21 00:00:00 478 Jpn J Ophthalmol[deepdyve.com]

 • Sweet Syndrome

  Tomohiro Terai Mitsushige Sugimoto Satoshi Osawa Ken Sugimoto Takahisa Furuta Shigeru Kanaoka Mutsuhiro Ikuma Case Report First Online: 01 June 2011 Abstract Ulcerative colitis[link.springer.com] CrossRef PubMed Google Scholar Copyright information Authors and Affiliations Tomohiro Terai 1 Mitsushige Sugimoto 1 Email author Satoshi Osawa 1 Ken Sugimoto 1 Takahisa Furuta[link.springer.com]

 • Nail-Patella Syndrome

  Author(s): Tomohiro Nakata, Ryo Ishida, Yuu Mihara, Atsuko Fujii, Yoshimoto Inoue, Tetsuro Kusaba, Tsuyoshi Isojima, Yutaka Harita, Chiaki Kanda, Sachiko Kitanaka, Keiichi[diseaseinfosearch.org]

 • Situs Inversus

  Tomohiro Haruki Yoshihiko Maeta Sei-Ichi Nakamura Takashi Sawata Tetsu Shimizu Kiyoshi Kishi Shigeto Miyasaka Hiroyuki Maeta Keisuke Morimoto Iwao Taniguchi Case Report First[link.springer.com] CrossRef PubMed Google Scholar Copyright information Authors and Affiliations Tomohiro Haruki 1 2 Yoshihiko Maeta 1 Sei-Ichi Nakamura 1 Takashi Sawata 1 Tetsu Shimizu 1 Kiyoshi[link.springer.com]

 • Atypical HSD10 Disease

  Affiliations Department of Pediatrics, Graduate School of Medicine, Gifu University, Gifu, Japan Toshiyuki Fukao , Nobuki Kuwayama , Mikiko Morita & Tomohiro Hori Medical[nature.com] Authors Search for Toshiyuki Fukao in: Search for Kazuhisa Akiba in: Search for Masahiro Goto in: Search for Nobuki Kuwayama in: Search for Mikiko Morita in: Search for Tomohiro[nature.com]

 • Paralytic Shellfish Poisoning

  Ngy, Laymithuna; Tada, Kenji; Yu, Chun-Fai; Takatani, Tomohiro; Arakawa, Osamu (2008).[en.wikipedia.org]

 • Familial Acute Necrotizing Encephalopathy

  Familial acute necrotizing encephalopathy without RANBP2 mutation: Poor outcome Nishimura, Naoko; Higuchi, Yoshihisa; Kimura, Nobusuke; Nozaki, Fumihito; Kumada, Tomohiro;[deepdyve.com] Nishimura, Naoko Higuchi, Yoshihisa Kimura, Nobusuke Nozaki, Fumihito Kumada, Tomohiro Hoshino, Ai Saitoh, Makiko and Mizuguchi, Masashi 2016.[cambridge.org]

Further symptoms