Create issue ticket

2 Possible Causes for utrudniać

  • Trandolapril

    Preparat może powodować wystąpienie obrzęku naczynioruchowego (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, krtani mogący utrudniać oddychanie i mogący stanowić zagrożenie życia).[bazalekow.mp.pl] […] apetytu, reakcje nadwrażliwości, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, krtani w sporadycznych przypadkach mogący powodować zwężenie dróg oddechowych, utrudniać[bazalekow.mp.pl]

  • Eschar Formation

    Obwodowy strup ponad tułowiem może prowadzić do znaczącego kompromisu wycieczek klatkich piersiowej ściennych i może móc utrudniać wentylację.[diki.pl]

Further symptoms