Create issue ticket

178 Possible Causes for yong ping

 • Dementia

  Pey-Rong Chen, Sheng-Jean Huang, Lih-Chu Tien, Chien-Liang Liu, Yong-Pei Lin, Hui-Ping Chang and Yueh-Chuan Jao , Perceptions of Reducing Tube Feeding for Persons with Advanced[doi.org] Jack Cheng, Hsin-Ping Liu, Cheng-Chun Lee, Mei-Ying Chen, Wei-Yong Lin and Fuu-Jen Tsai , Matrix metalloproteinase 14 modulates diabetes and Alzheimer’s disease cross-talk[doi.org]

 • Diastematomyelia

  Kravchenko & Yong-Ping Zheng Authors Search for Sergey V. Vissarionov in: Search for Nikolay A. Krutelev in: Search for Victor P.[nature.com] Kravchenko in: Search for Yong-Ping Zheng in: Search for Nikita O. Khusainov in: Conflict of interest The authors declare that they have no conflict of interest.[nature.com]

 • Phellodendri

  Jiang, Qiu Ju ; Chen, Weiwei ; Dan, Hong ; Tan, Li ; Zhu, He ; Yang, Guangzhong ; Shen, Jinhua ; Peng, Yong Bo ; Zhao, Ping ; Xue, Lu ; Yu, Meng Fei ; Ma, Liqun ; Si, Xiao[scholars.northwestern.edu] Cortex phellodendri Extract Relaxes Airway Smooth Muscle}, author {Qiu-Ju Jiang and Weiwei Chen and Hong Dan and Li Tan and He Zhu and Guang-Zhong Yang and Jinhua Shen and Yong-bo[semanticscholar.org] ", author "Jiang, {Qiu Ju} and Weiwei Chen and Hong Dan and Li Tan and He Zhu and Guangzhong Yang and Jinhua Shen and Peng, {Yong Bo} and Ping Zhao and Lu Xue and Yu, {Meng[scholars.northwestern.edu]

 • Subcutaneous Emphysema

  Xiao-Jian Yang, Jie Zhang, Ping Chu, Yong-Li Guo, Jun Tai, Ya-Mei Zhang, Li-Xing Tang and Xin Ni , Pneumomediastinum Secondary to Foreign Body Aspiration , Chinese Medical[dx.doi.org]

 • Congenital Contractural Arachnodactyly

  […] www.elsevier.com/locate/febsopenbio A novel FBN2 mutation in a Chinese family with congenital contractural arachnodactyly Wei Liu, Ning Zhao, Xue-fu Li, Hong Wang, Yu Sui, Yong-ping[docksci.com] Miao Jiang conceived and designed the project, Wei Liu wrote the paper, Wei Liu, Ning Zhao, Yu Sui, and Xue-fu Li acquired the data, Wei Liu, Yong-ping Lu, Wen-hua Feng and[docksci.com]

 • Generalized Epilepsy with Febrile Seizures Plus

  Yi & Wei-Ping Liao Genetics in Medicine (2019) Nav1.2 haplodeficiency in excitatory neurons causes absence-like seizures in mice Ikuo Ogiwara , Hiroyuki Miyamoto , Tetsuya[doi.org] Mei-Juan Yu, Yi-Wu Shi, Mei-Mei Gao, Wei-Yi Deng, Xiao-Rong Liu, Li Chen, Yue-Sheng Long, Yong-Hong Yi and Wei-Ping Liao , Milder phenotype with SCN1A truncation mutation[doi.org] Wei‐Ping Liao, Yi‐Wu Shi, Yue‐Sheng Long, Yang Zeng, Tian Li, Mei‐Juan Yu, Tao Su, Ping Deng, Zhi‐Gang Lei, Shu‐Jun Xu, Wei‐Yi Deng, Xiao‐Rong Liu, Wei‐Wen Sun, Yong‐Hong[doi.org]

 • Spontaneous Bacterial Peritonitis

  Yi-Jing Cai, Jia-Jia Dong, Jin-Zhong Dong, Nai-Bing Yang, Mei Song, Yu-Qun Wang, Yong-Ping Chen, Zhuo Lin and Ke-Qing Shi , Neutrophil-lymphocyte ratio predicts hospital-acquired[doi.org]

 • Acute Disease

  Fa-Ling Wu, Ke-Qing Shi, Yong-Ping Chen, Martin Braddock, Hai Zou and Ming-Hua Zheng , Scoring systems predict the prognosis of acute-on-chronic hepatitis B liver failure:[doi.org] Ke‐Qing Shi, Yi‐Jing Cai, Zhuo Lin, Jin‐Zhong Dong, Jian‐Min Wu, Xiao‐Dong Wang, Mei Song, Yu‐Qun Wang and YongPing Chen , Development and validation of a prognostic nomogram[doi.org]

 • Autosomal Dominant Nocturnal Frontal Lobe Epilepsy

  Genes and Epilepsy: Functional Alteration, Pathogenic Potential, and Mechanism of Epilepsy Feng Wei , Li-Min Yan , Tao Su , Na He , Zhi-Jian Lin , Jie Wang , Yi-Wu Shi , Yong-Hong[doi.org] Feng Wei, Li-Min Yan, Tao Su, Na He, Zhi-Jian Lin, Jie Wang, Yi-Wu Shi, Yong-Hong Yi and Wei-Ping Liao , Ion Channel Genes and Epilepsy: Functional Alteration, Pathogenic[doi.org] Yi & Wei-Ping Liao Neuroscience Bulletin (2017) Choline induces opposite changes in pyramidal neuron excitability and synaptic transmission through a nicotinic receptor-independent[doi.org]

 • Hepatic Encephalopathy

  Sheng-Jie Wu, Hua-Dong Yan, Zai-Xing Zheng, Ke-Qing Shi, Fa-Ling Wu, Yao-Yao Xie, Yu-Chen Fan, Bo-Zhi Ye, Wei-Jian Huang, Yong-Ping Chen and Ming-Hua Zheng , Establishment[doi.org] Fa-Ling Wu, Ke-Qing Shi, Yong-Ping Chen, Martin Braddock, Hai Zou and Ming-Hua Zheng , Scoring systems predict the prognosis of acute-on-chronic hepatitis B liver failure:[dx.doi.org] Sha Huang, Gui-Qian Huang, Gui-Qi Zhu, Wen-Yue Liu, Jie You, Ke-Qing Shi, Xiao-Bo Wang, Han-Yang Che, Guo-Liang Chen, Jian-Feng Fang, Yi Zhou, Meng-Tao Zhou, Yong-Ping Chen[doi.org]

Further symptoms