Create issue ticket

6,897 Possible Causes for zhang

 • Acute Gastroenteritis

  Fu JG 1, 2 , Shi C 3 , Xu C 4 , Lin Q 5 , Zhang J 6 , Yi QH 7 , Zhang J 8 , Bao CJ 2 , Huo X 2 , Zhu YF 4 , Ai J 2 , Xing Z 1, 9 .[ncbi.nlm.nih.gov] Dian Z 1, 2 , Fan M 3 , Wang B 1 , Feng Y 1 , Ji H 4 , Dong S 1 , Zhang AM 1 , Liu L 1 , Niu H 2 , Xia X 5 .[ncbi.nlm.nih.gov] Huang XY 1, 2 , Su J 1 , Lu QC 3 , Li SZ 3 , Zhao JY 1, 2 , Li ML 1 , Li Y 1, 2 , Shen XJ 1 , Zhang BF 1, 2 , Wang HF 1 , Mu YJ 1, 2 , Wu SY 4 , Du YH 1, 2 , Liu LC 5, 6 ,[ncbi.nlm.nih.gov]

 • Upper Respiratory Infection

  Loading metrics Open Access Peer-reviewed Research Article Linan Zeng, Lingli Zhang, Zhiqiang Hu, Emily A.[journals.plos.org] Liu Y, Ye X, Zhang H, et al.: In vitro antimicrobial susceptibility of Mycoplasma pneumoniae strains isolated from Shanghai, China [abstract 43].[link.springer.com] Zhang. Performed the experiments: L. Zeng ZH YC LL MC. Analyzed the data: L. Zeng ZH. Wrote the paper: L. Zeng. Revised the language of the paper: EAE. References 1.[journals.plos.org]

 • Insect Bite

  Wu Y-S , Zhang W-F, Feng F-P, et al. Atypical cutaneous lesions of Lyme disease. Clin Exp Dermatol 1993 ; 18 : 434 –6. Tappero JW , Conant MA, Wolfe SF, et al.[doi.org]

 • Influenza

  Tingsong Hu, Huanyun Zhao, Yan Zhang, Wendong Zhang, Qiang Kong, Zhixiao Zhang, Qinghua Cui, Wei Qiu, Bo Deng, Quanshui Fan and Fuqiang Zhang , Fatal influenza A (H5N1) virus[doi.org] Hong Zhang, Yan A.[doi.org] Jiantao Zhang, Yanmei Hu, Christopher Foley, Yuanxiang Wang, Rami Musharrafieh, Shuting Xu, Yongtao Zhang, Chunlong Ma, Christopher Hulme and Jun Wang , Exploring Ugi-Azide[doi.org]

 • Viral Lower Respiratory Infection

  Huang G, Yu D, Mao N, Zhu Z, Zhang H, et al. (2013) Viral Etiology of Acute Respiratory Infection in Gansu Province, China, 2011. PLoS One 8: e64254.[journals.plos.org] Article Zhongjie Li , Shiwen Zhao , Harish Nair, Shengjie Lai, Wenbo Xu, Mengfeng Li, Jianguo Wu, Lili Ren, Wei Liu, Zhenghong Yuan, Yu Chen, Xinhua Wang, Zhuo Zhao, Honglong Zhang[journals.plos.org] Rudan I, Chan KY, Zhang JSF, Theodoratou E, Feng XL, et al. (2010) Causes of deaths in children younger than 5 years in China in 2008. Lancet 375: 1083–1089.[journals.plos.org]

 • Urinary Tract Infection

  Chen Zhang, Ming-jun Chen and Zhan-Qi Tong , Efficacy of Chinese herbal medicine in a case of geriatric urinary tract infections with pain of episiotomy scar inflammation[dx.doi.org] . , Zhang, L. , Buxton, M. , Foxman, B. & Barbosa-Cesnik, C. Persistent extended-spectrum β-lactamase urinary tract infection . Emerg. Infect.[dx.doi.org] . , Zhang, X. , Xu, H. & Abraham, S. N. A TRP channel senses lysosome neutralization by pathogens to trigger their expulsion . Cell 161 , 1306–1319 (2015).[doi.org]

 • Sinusitis

  Tineke Dutre, Surayie Al Dousary, Nan Zhang and Claus Bachert , Allergic fungal rhinosinusitis—more than a fungal disease?[doi.org] Xingzhi Gu, Youlidusi Keyoumu, Li Long and Hua Zhang , Detection of bacterial biofilms in different types of chronic otitis media , European Archives of Oto-Rhino-Laryngology[doi.org] John J Murray, Eric Solomon, Dennis McCluskey, Jie Zhang, Robert Palmer and Gerard Notario , Phase III, randomized, double-blind study of clarithromycin extended-release and[doi.org]

 • Patulous Eustachian Tube

  Scholar Copyright information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016 Authors and Affiliations Yu Si 1 Yubin Chen 2 Peng Li 2 Huaili Jiang 1 Guo Xu 1 Zhuohao Li 1 Zhigang Zhang[link.springer.com] […] patulous Eustachian tube patients. ( 27838740 ) Ikeda R....Kobayashi T. 2016 16 Eardrum thickening approach for the treatment of patulous Eustachian tube. ( 27048519 ) Si Y....Zhang[malacards.org]

 • Dementia

  Zhang, Russell P. Hall, Amanda S.[doi.org] , Shuai Liu , Shuling Liu , Lei Zhao , Lei Xiang , Yajing Zhang , Yalin Guan , Wenhua Su , Zhiyong Li , Jinhuan Wang , Thomas Wisniewski & Yong Ji Research 28 January 2019[nature.com] Ding K1, Tarumi T1,2, Zhu DC3, Tseng BY4,2, Thomas BP5, Turner M2, Repshas J2, Kerwin DR6, Womack KB1,7, Lu H5, Cullum CM1,7, Zhang R1,4,2.[dementiatoday.com]

 • Sunburn

  Wang, Yun Liu, Hong Zhang, Jian W. Zhang, Qing Huang, Shao P. Chen, Tom K. Hei, Li J.[doi.org] The American Academy of Dermatology Zhang, AY, MD. Drug-Induced Photosensitivity Treatment and Management. Medscape. Updatd: Jun 14, 2017.[medicinenet.com] Zhang, H. Cao, Z. Dong, W. Zang, S. Zhang, et al. PRSS3 promotes tumour growth and metastasis of human pancreatic cancer Gut, November 1, 2010; 59(11): 1535 - 1544.[web.archive.org]

Further symptoms