Create issue ticket

1,943 Possible Causes for zou

 • Acute Gastroenteritis

  Li J 1 , Zhang T 1 , Cai K 1 , Jiang Y 1 , Guan X 1 , Zhan J 1 , Zou W 1 , Yang Z 1 , Xing X 1 , Wu Y 1 , Song Y 2 , Yu X 3 , Xu J 4 .[ncbi.nlm.nih.gov]

 • Acute Alcohol Intoxication

  Academic, New York, pp 283–367 Google Scholar Crews FT, Bechara R, Brown LA, Guidot DM, Mandrekar P, Oak S, Qin L, Szabo G, Wheeler M, Zou JY (2006) Cytokines and alcohol.[doi.org]

 • Constipation

  Zou, Y. Yuan, Y. Li, L. Lin, J. Hao, X. Hou and H. J.[doi.org] […] not to be randomised control trials ( Benini 1991 ; Bhatnagar 2000 ; Cucchiara 1996 ; Loening‐Baucke 1996 ; Müller‐Lissner 1986 ; Nurko 1996 ; Odeka 1997 ; Puntis 2000 ; Zou[dx.doi.org]

 • Rosacea

  ., Zou, J. & Secombes, C.J. Identification of a novel cathelicidin gene in the rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Infect. Immun. 73, 5053–5064 (2005). 8.[oadoi.org]

 • Hypersensitivity

  Zou, Z. Deng, M. Liu and X.[doi.org] Wei Liu, Jiao Cai, Chen Huang, Yu Hu, Qingyan Fu, Zhijun Zou, Chanjuan Sun, Li Shen, Xueying Wang, Jun Pan, Yanmin Huang, Jing Chang, Zhuohui Zhao, Yuexia Sun and Jan Sundell[doi.org] Zou, Z. H. Zhao, L. Shen and J.[doi.org]

 • Temporomandibular Joint Disorder

  Zou L, He D, Ellis E. A Comparison of Clinical Follow-Up of Different Total Temporomandibular Joint Replacement Prostheses: A Systematic Review and Meta-Analysis.[wellmark.com]

 • Adenovirus Infection

  Zou L and Elledge SJ . (2003). Science , 300 , 1542–1548.[nature.com] ATR may be recruited to sites of DNA damage by its cofactor ATRIP and by RPA bound to single-stranded DNA ( Zou and Elledge, 2003 ).[nature.com]

 • Anemia

  Kim Yun Jin*, Maysaa El Sayed Zaki*, Mohammed Fouad Zamakhshary*, Hajo Zeeb*, Yong Zhang*, Yong Zhao*, Yingfeng Zheng*, Jun Zhu*, Shankuan Zhu*, David Zonies*, Xiao Nong Zou[ncbi.nlm.nih.gov] ); Landstuhl Regional Medical Center, Landstuhl, USA (D Zonies MD); and Cancer Institute/Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, Beijing, China (Prof X N Zou[ncbi.nlm.nih.gov]

 • Insomnia

  Wang 2008 ; Wei 2006 ; Wei 2010 ; Weng 2007 ; Xiong 2003 ; Xuan 2007 ; Yan 2010 ; Zhang 2000 ; Zhang 2003b ; Zhang 2005 ; Zhang 2008 ; Zhang 2010 ; Zhou 2010 ; Zhu 2002 ; Zou[doi.org]

 • Hypertension

  Crossref Medline Google Scholar 54 Yan SD, Schmidt AM, Anderson GM, Zhang J, Brett J, Zou YS, Pinsky D, Stern D.[doi.org]

Further symptoms